Ota yhteyttä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY – REKRYTOINTIREKISTERI

Täyttämällä työhakemuksen työnhakija hyväksyy tietojen tallennuksen ja niiden käytön. Henkilötietolain (HetiL 10 §) mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

FresCo Ravintolat Oy
Y-tunnus 1896229-1
Satamakatu 22D, 26100 Rauma
puh. 040 5161 206

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Laura Avikainen, puh. 0400 251 685 / laura.avikainen (a) frescoravintolat.fi

3. REKISTERIN NIMI

FresCo Ravintolat rekrytointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää FresCo Ravintolat Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään hakijarekisterissä tietyn tehtävän osalta kolmen (3) kk:n ajan, jonka jälkeen ne siirretään arkistoon, jossa niitä säilytetään kahden (2) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja. FresCo Ravintolat Oy voi omasta aloitteestaan poistaa puutteellisin tiedoin varustettuja työpaikkahakemuksia. Hakemuksia voidaan poistaa ja muuttaa myös työnhakijan pyynnöstä. Poistamis- tai muutospyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

5. Rekisteröidyt tiedot

hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika) hakijan koulutus- ja työkokemustiedot hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijat itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta FresCo Ravintolat Oy:n ulkopuolelle

8. Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekrytointiprosessin päätyttyä tulostetut CV:t säilytetään lukitussa huoneessa yhdessä
muun rekrytointimateriaalin kanssa.

B. Sähköisesti talletetut tiedot:
Rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Ainoastaan erikseen nimetyillärekrytoinnista vastaavilla työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin käyttäjien henkilötietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.